Montážní rozhraní tlumičů hluku výstřelu

Montážní rozhraní tlumičů hluku výstřelu

(a jejich nástrahy)

 

Ani se to nezdá, ale je to už téměř dva roky, kdy v účinnost vstoupila platnost zákona o zbraních a z tlumičů hluku výstřelu se staly zbraně kategorie C a lze je tudíž legálně nabývat do vlastnictví, držet a užívat (nikoliv však nosit). Jak se dalo očekávat, po létech čekání na tuto změnu nastal obrovský boom prodejů a dnes již na našem trhu najdeme zastoupené snad všechny myslitelné evropské značky tlumičů.

 

Celkem vysoké počty prodaných tlumičů s sebou samozřejmě přinesly také různé očekávatelné problémy technického rázu, což mnohdy rozvířilo nekončící (a mnohdy zcela plané) diskuze v médiích a zejména na sociálních sítích. Nemá asi smysl se vracet k tolik opakovanému klišé, že pokud není k dispozici podzvukové střelivo, nemá vlastně tlumič žádný smysl, stejně jako asi mnozí byli ve výsledku celkem zklamáni účinností jejich tlumiče, neboť očekávali účinnost „filmovou“.

 

Jedno související téma nicméně pozornost zcela jistě vyžaduje, neboť v tomto ohledu skutečně informovanost nejen střelecké veřejnosti, ale i mnohých dovozců a prodejců poněkud pokulhává: Tímto tématem jsou rozdílná řešení tzv. montážních rozhraní pro tlumiče hluku a zejména jejich způsob instalace na tu kterou zbraň. Proč je toto téma natolik důležité, že si zaslouží vlastní článek? Odpověď je celkem prostá: montážní rozhraní zásadně ovlivňuje kvalitu instalace tlumiče hluku na zbrani a zejména pak jeho souosost s vývrtem hlavně. Pár „načatých“ nebo dokonce zcela „ustřelených“ tlumičů už jsme za ta dvě uplynulá léta viděli, takže toto téma skutečně zasluhuje pozornost.

 

Základem je závit

I když historicky existují různé montážní systémy pro instalaci tlumiče hluku na zbraň, jež nevyužívají úsťový závit (kleštiny, závrty…), v současnosti je a nadále nejspíš bude základem pro instalaci tlumiče hluku úsťový závit na hlavni zbraně. A je zcela podružné, zda-li se na tento závit instaluje napřímo tlumič hluku nebo je zde namontováno nějaké úsťové zařízení, jež následně tvoří právě ono montážní rozhraní, na nějž se teprve instaluje tlumič. V každém případě je třeba, aby tento závit byl vyroben zcela přesně a jeho osa odpovídala ose vývrtu hlavně.vnejši zavit na hlavni zbrane

 

Závit není jediný rozhodující parametr

Zde je třeba nicméně zdůraznit, že správná specifikace úsťového závitu není jediným podstatným kritériem pro kvalitní a spolehlivou montáž tlumiče hluku na zbraň. Minimálně stejně důležité jsou dosedací plochy, o které se montážní rozhraní na hlavni opře a umožní tak dotažení. Je zřejmé, že samotný závit je k ničemu, když by předmět na něj šroubovaný neměl žádný doraz, o nějž by se opřel a dalším dotažením by vzniklo přepětí v závitu dostatečné na to, aby zabránilo samovolnému povolení.

 

A zde se dostáváme k samotnému důvodu vzniku tohoto materiálu: Dosedací plochy montážních rozhraní jsou aktuálně na trhu různé a je tedy třeba dbát nejen na dodržení odpovídajícího závitu, ale také právě těchto dosedacích ploch!

 

Typickým příkladem, kdy dodržení pouze správného rozměru závitu naprosto nedostačuje, je třeba naše domácí puška (samopal) vz. 58: závit na ústí je typu M14x1 a na tento závit se dělá spousta tlumičů odpovídající ráže. Prvním problémem samozřejmě může být nepřesnost závitu samotného, nicméně daleko důležitější je fakt, že jako dosedací plocha slouží základna mušky. U této součásti nikdo nikdy při výrobě nepožadoval nijak dokonalou přesnost ani kvalitu povrchu, takže je zcela běžné, že její čelní plocha (o níž se následně má opřít tlumič hluku nebo úsťové zařízení) není ani zcela rovná, ani přesně kolmá na osu vývrtu hlavně. Dotažením jakéhokoliv zařízení na ústí pak může dojít k jeho vychýlení z osy se zcela jasnými následky.

Jsou zde nicméně ještě další „chytáky“, na něž podle našeho názoru výrobci úsťových zařízení včetně tlumičů hluku celkem nedostatečně upozorňují.

 

Dosedací plochy úsťových zařízení: Barrel Shoulder, SIG Taper a H&K muzzle

Jednoznačně jako nejběžnější a nejrozšířenější řešení dosedacích ploch slouží osazení hlavně, tzv. Barrel Shoulder (někdo používá i doslovný překlad „ramena hlavně“). Jde o plochu kolmou na osu vývrtu hlavně vzniklou obráběním ústí hlavně zpravidla soustružením, jež tvoří přechod mezi vnějším průměrem hlavně a průměrem pro úsťový závit. Při našroubování jakéhokoliv zařízení na úsťový závit se toto zařízení na konci dráhy opře o plochu tohoto osazení.

Je to řešení celkem spolehlivé a výrobně nenáročné, má však i své nevýhody, díky nimž vznikla další dvě řešení světoznámých výrobců.

 

Příbuzným řešením je užití kontramatky, jež vytváří de facto pohyblivý Barrel Shoulder – toto řešení známe z pušek CZ BREN. Za zcela ideální toto řešení nicméně považovat nelze, neboť stačí menší nepřesnost při výrobě dosedacích ploch úsťového zařízení nebo kontramatky a může i takto dojít k vychýlení od osy vývrtu.

SIG Taper

Dnes již čistě americká zbrojovka SIGSAUER u svých dlouhých zbraní používá řešení s kuželovou dosedací plochou, tzv. SIG Taper (taper = kužel). Namísto kolmého osazení hlavně popsaného v předchozím odstavci je přechod mezi vnějším průměrem hlavně a průměrem osazení pro závit tvořen pozvolným přechodem ve tvaru komolého kuželu. Oproti kolmému osazení jsou zde dvě výhody: Jednak jsou dosedací plochy násobně větší a tím mezi nimi vzniká významně větší tření a spoj je tak i bez dalších pojistných mechanismů významně spolehlivější a odolnější proti samovolnému povolení. A jednak dotažení vnějšího a vnitřního kuželu proti sobě zajišťuje perfektní vystředění úsťového zařízení.

Nevýhodou je fakt, že při neznalosti výše popsané charakteristiky se na ústí zbraně opatřené tímto kuželem dá zcela normálně našroubovat jakékoliv zařízení sice s odpovídajícím závitem, nicméně určené pro dotažení proti klasickému osazení hlavně (Barrel Shoulder). Ono to dokonce zpočátku i může nakrásně fungovat, až na ten drobný detail, že se v takovém případě do dosedacího kuželu na hlavni neopírá dosedací kužel úsťového zařízení, ale hrana ústí jeho závitu. Pokud s tím dotyčný střílí, vykrouhá si následně do dosedacího kuželu krásný zápich, případně si poškodí úsťové zařízení nebo ještě lépe obojí. A pokud pokračuje, spoj přestane být samosvorný a bezpečný, dojde k povolení, a pak…

 

Úsťová zařízení a tlumiče hluku specificky určené pro instalaci na rozhraní s kuželem SIG jsou zpravidla v názvu zřetelně takto označeny. Zde například tlumič výšlehu Ase Utra HiPer https://www.guns-trade.cz/tlumic-vyslehu-borelock-hiper-short-556-12x28 nebo tlumič hluku Ase Utra SL8i https://www.guns-trade.cz/tlumic-ase-utra-sl8i-300blk-58x24-kuzel-sig-cerny-cerakote .

 

H&K Muzzle

Řešení zbrojovky H&K (jež používá například i FN Herstal) je ještě záludnější, neboť není na první pohled vůbec viditelné a navíc v některých případech může celkem fungovat i kombinace prvního způsobu s řešením H&K. Německý výrobce svým řešením kromě spolehlivé montáže a usazení úsťového zařízení rovněž chrání ústí hlavně, což se ani v jednom z předchozích případů neděje. Úsťová zařízení instalovaná prostřednictvím dvou předchozích montážních rozhraní kromě své primární funkce také způsobují zvýšené opotřebení, resp. erozi ústí hlavně jejího čela, neboť za střelou z vývrtu hlavně vytéká proud spalných plynů, jež uvnitř úsťového zařízení víří a opaluje tak ústí hlavně. Kvalita ústí hlavně má vliv jak na přesnost, tak na životnost hlavně, tudíž toto opotřebení není žádoucí. H&K tento problém vyřešil tak, že jako dosedací plochu svých úsťových zařízení používá právě ústí hlavně. Zatímco tedy u řešení využívající Barrel Shoulder se úsťové zařízení opře svým zadním koncem o osazení hlavně a u SIG Taper se proti sobě opřou dva kužely, u řešení H&K musí mít úsťové zařízení vnitřní dosedací plochu, jež se po dotažení opře o čelo hlavně. Výhody jsou tedy jasné, jaké jsou tedy nevýhody?

Za prvé zde opět je možnost „trefit“ správný závit (u H&K zpravidla M15x1, případně u novějších HK416 ½“-28 UNEF) a našroubovat na něj úsťové zařízení, které se ovšem má opřít o Barrel Shoulder. Jenže zbraně H&K žádné osazení hlavně nemají, nebo případně jen minimální, jež neposkytuje žádnou dosedací plochu. Takže při utahování dojde k tomu, že se úsťový závit hlavně prošroubuje až na konec závitu úsťového zařízení, což zpravidla vede k mírnému vyosení tohoto zařízení. Samozřejmě tím, jak se závit na ústí hlavně „zařízne“ do konce závitu úsťového zařízení, dojde zpravidla k dostatečné fixaci a uživatel pak má dojem, že je vše v pořádku. Bohužel tomu tak není a důsledkem neznalosti tohoto problému došlo k poškození nebo zničení několika tlumičů na zbraních H&K.

Stejně jako u produktů pro rozhraní SIG Taper, jsou i úsťová zařízení pro rozhraní H&K výslovně označena - zde například tlumič výšlehu pro zbraně H&K v ráži 223 Rem. s úsťovým závitem M15x1: https://www.guns-trade.cz/tlumic-vyslehu-borelock-hiper-short-556-m15x1-hk-rada-g36 .


Opatrnost a pozornost se vyplatí

Jak vidno, problematika užití tlumičů hluku skýtá nejedno zákoutí, jež dosud nebylo střelecké veřejnosti dostatečně osvětleno a bohužel to mnohdy může vést k celkem fatálním následkům. Z nich nejmenší je nespokojenost se střeleckými výsledky, neboť nesprávně instalovaný tlumič hluku může výrazně zhoršit jak celkovou přesnost, tak seskupenost zásahů. V horším případě pak již může dojít k nevratnému poškození nebo zničení tlumiče a někdy i zbraně.

 

I proto se vyplatí i zdánlivě zcela triviální instalaci úsťového zařízení svěřit někomu, kdo má k uvedeným informacím přístup a dostatečnou zkušenost s prováděním takových prací.

 

Z výše uvedeného materiálu by mělo zejména plynout jedno zásadní ponaučení: specifikace úsťového závitu dané zbraně není jediným parametrem, podle nějž je daný produkt možné vybírat!

 

Autor: Ondřej Dušek

Foto: Autor, Internet

 

 

Napsat komentář


Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.